Marcs de fotos de PARET

MARC PÀSTIC
MARC PÀSTIC

Paret, orientació vertical i horitzontal
Mides: 30X40cm.
Ref.: 45

MARC DE PLÀSTIC
MARC DE PLÀSTIC

Paret, orientació vertical i horitzontal
Mides: 30X20cm.
Ref.: 45

MARC DE PLÀSTIC
MARC DE PLÀSTIC

Paret, orientació vertical i horitzontal
Mides: A4 21X29,7cm.
Ref.: 45

MARC VIDRE
MARC VIDRE

Paret, orientació vertical i horitzontal
Mides: 10x15cm.
Ref.: 7001

MARC VIDRE
MARC VIDRE

Paret, orientació vertical i horitzontal
Mides: 15x20cm.,
Ref.: 7001

MARC VIDRE
MARC VIDRE

Paret, orientació vertical i horitzontal
Mides: 21x29,7cm.
Ref.: 7001

MARC VIDRE
MARC VIDRE

Paret, orientació vertical i horitzontal
Mides: 30x40cm.
Ref.: 7001

MARC DE FUSTA
MARC DE FUSTA

Sobretaula, orientació vertical i horitzontal
Mides: 30x40cm.
Ref.: M1959

MARC DE PLÀSTIC
MARC DE PLÀSTIC

Sobretaula, orientació vertical i horitzontal
Mides: 30x40cm.
Ref.:48

més INFORMACIÓ

PROPORCIONS FOTOGRÀFIQUES


• Mida 10x15cm.
Proporció: 3:2 (4:6)

• Mida 20x15cm.
Proporció: 4:3

• Mida 20x25cm.
Proporció: 5:4 (8:10)

• Mida 20x30cm.
Proporció: 3:2 (4:6)

• Mida 30x40cm.
Proporció: 6:8