Logo Fotografia Manresa

DECORACIÓ fotogràfica

Cartó ploma enmarcat

cartó ploma EMMARCAT

Foto llenç estàndard

foto LLENÇ ESTÀNDARD

Foto mural lleuger

foto MURAL LLEUGER

Foto pannel lleuger

foto PANELL LLEUGER

Cartó ploma

cartó PLOMA

Foto llenç estàndard

quadre ADHESIU

Foto mural lleuger

pòster TEXTIL

Pòster fotogràfic

pòster FOTOGRÀFIC

Quadres de metacrilat

quadre METACRILAT

Tacs de metacrilat

tacs de METACRILAT

Fotografia sobre fusta natural

fotografia sobre FUSTA

Tacs de fusta

tacs de FUSTA

Fotografia sobre alumini

fotografia sobre ALUMINI

marcs de paret

marcs de PARET

Àlbums de fotos

álbums de FOTOS

Marcs de sobretaula

marcs de SOBRETAULA

Més informació

FITXERS FOTOGRÀFICS


TIPUS DE FITXERS ACCEPTATS.
• JPEG (jpg), png, TIFF o PSD acoblat o combinat, no multicapa.

RESOLUCIÓ APROPIADA.
Totes les imatges tenen una mida i resolució concreta, si una imatge la volem fer més gran o més petita,  que la seva mida original, la resolució es veurà directament afectada, i això influeix directament al resultat final de la impressió.

La resolució ideal per imprimir fotografies és de 360 - 240 ppp, encara que a 180ppp pot ser acceptable per obtenir una qualitat acceptable.

Podeu fer càlculs amb la nostra calculadora de mides i resolució.

ESPAI DE COLOR
• Mode de color: RGB
• Perfil de color: Adobe 1998, o sRGB

PROFUNDITAT DE COLOR.
Acceptat 8 / 16 bits

ENQUADRAMENT.
Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt propers de la vora de la fotografia, es recomana deixar 8 - 10mm de distància amb el final de la fotografia. Si no se segueix aquesta recomanació pot provocar talls de part de la imatge o textos.

TALLS EN LES FOTOGRAFIES.
Totes les fotografies pateixen un petit tall, per tal que la imatge surti fins al final de paper, i no aparegui un petit espai en blanc. Aquest espai de tall pot arribar a ser de 2 mm. al voltant de les quatre cares de la fotografia.

RESPONSABILITAT.
El fet de no seguir aquestes indicacions provocarà alteracions en les feines, i no ens fem responsables del resultat.

QUE FA FALTA PER CREAR FOTO DECORACIÓ


Per crear qualsevol article de decoració fotogràfica ens és imprescindible:

• Una imatge en format digital (JPG), que compleixi les especificacions tècniques necessàries. Disponible més informació al peu de pàgina.

• En el nostre web disposem d'informació i eines per verificar si els vostres fitxers són compatibles i compleixen les mides necessàries.

• Peu de pàgina: Resolució fotogràfica necessaria , calculadora de mides d'impressió , llums i colors i tipus de fitxer acceptats

P. ¿Podem incorporar un pòster o dibuix en un article de foto decoració?
R. Sí. Si ens proporciones la imatge digital correcta.

COM UTILITZEM LES TEVES IMATGES

COM IMPRIMIM LES VOSTRES FOTOGRAFIES.
• Les vostres fotografies són revisades d'una a una, no utilitzem sistemes automàtics.
• Sempre que sigui possible, o que el client indiqui el contrari, imprimim les vostres fotos fent ús el format OMPLIR (sense marges blancs), però si es detecta que omplir afecta amb un retall important de la fotografia, la imprimim en format ENCAIXAR (amb marge blanc).
En les fotos quadrades impreses en format rectangular, sempre respectem el seu format quadrat, ja que normalment tenen un factor de tall important.

ENQUADRAMENT.
Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt propers de la vora de la fotografia, es recomana deixar 8 - 10
mm de distància amb el final de la fotografia.
Si no se segueix aquesta recomanació pot provocar talls de part de la imatge o textos.
Imatge original sense retallar
FOTOGRAFIA AMB ESPAI
Imatge ideal.
Per evitar aquests retalls, a l'hora de fer la foto és adequat deixar un espai "lliure" al voltant de la fotografia, o sigui no tancar tant el pla de la imatge.
FOTOGRAFIA ORIGINAL
Totes les fotografies sortides de càmera tenen una amplada i una llargada concreta.

Això és el que veiem en la nostra pantalla.

El que veiem en pantalla, no necessariament sortira igual en la impressió de la fotografia.
FORMAT ENCAIXAR
Segons a quina mida volem imprimir la fotografia, apareixen uns espais en blanc, en la part superior i inferior o laterals de la fotografia.

Això és degut a que el format al que volem imprimir i el format de la fotografia són diferents.

FORMAT OMPLIR
Si el que es vol, és que la imatge surti sense franges, en algunes situacions, aquesta imatge es veurà retallada.

En aquest cas, aquesta fotografia és millor deixar-la amb les franges blanques (ENCAIXAR), per tal de no retallar part de la fotografia.
imatges amb marge en blanc
MARGE BLANC

En algunes situacions ens veiem obligats a deixar la fotografia amb un marge blanc al seu voltant.
imatges quadrades
FOTOS QUADRADES
Les fotos que siguin quadrades i no ens siguin indicades com a tal, s'imprimiran com la resta de la comanda.
El visional serà foto quadrada.
Exemple: si la comanda és de 10x15cm, les imatges quadrades es veuran quadrades amb franja blanca als costats.

Les comandes de fotos quadrades, indicades com a tal, s'entregaran les fotos tallades de forma quadrada. Exemple: 10x10cm, 15x15cm, etc.
Marge de seguretat
MARGE DE SEGURETAT
En cada pàgina és necessari tenir en compte de deixa un marge de seguretat, aquest ha de ser entre 1-2mm. a tot el voltant.
textos dins imatges
TEXTOS

Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt propers de la vora de la fotografia, es recomana deixar 8-10mm de distància amb el final de la fotografia. 
Si no se segueix aquesta recomanació, pot provocar talls de part de la imatge o textos.

LLUMS I COLORS


Tot sovint escoltem el següent comentari: les fotos que vaig en la pantalla del meu ordinador, del meu smatphone o en la pantalla de la meva càmera, són diferents quan les imprimeixo. Si sou dels "afectats" llegiu atentament les següents, línies.

• Els smartphone, tauletes i pantalles en general, no presenten les imatges d'una forma fidel i correcte amb la realitat, que habitualment es tradueixen en desviacions de tonalitats de color i il·luminacions.

• Mai ajustar brillo, contrast i la resta dels paràmetres al nostre gust, aquest sistema falseja la imatge i en conseqüència les impressions de les fotografies no concorden amb el que veiem en el monitor o pantalla.

• Les pantalles són retro il·luminades, pel que s'aporta llum des de la part posterior, i les parts fosques queden il·luminades, això no vol dir que la imatge original sigui il·luminada per naturalesa.

IMPORTANT
Cal indicar que en el nostre sistema de treball en la impressió digital de les fotografies, no alterem cap paràmetre en les imatges, no realitzen cap ajust de color, llums, contrast, etc., per la qual cosa les nostres impressions són transparents al que el client ens proporciona.

Si una fotografia, és més clara o més fosca, o té desviacions de color, al que el client veu en el seu monitor o pantalla, és que el fitxer ja aportava aquesta desviació.

MANIPULACIÓ DE LES FOTOGRAFIES

Qualsevol mena de treball d'edició, manipulació, redimensió de les imatges, comporten un cost addicional.