CENTRE D'IMPRESSIÓ FOTOGRÀFICA - imprimir i revelar fotos

Envia'ns les teves fotos, les preparem i t'avisem per recollir-les
Eficient i sense cues
Imprimir fotografies professional

MiniLab Professional

10x15 cm. - 20x30 cm.

Impressió de fotgrafies econòmic

format ECONÒMIC

10X15 cm. - 15x20 cm.

Imprimir fotografies qualitat professional gran format

Plotter Professional

Gran format

foto collage gran format

foto COLLAGE gran format

Tires de fotos fotomaton

Tires FOTOMATON

imprimir  fotos Polaroid

Imprimir fotos POLAROID©

fotos amb marc blanc

fotos amb MARC BLANC

Carrets fotogràfics

CARRETS fotogràfics

àlbums de fotos a Manresa

àlbums FOTOGRÀFICS

imants per nevera

imants NEVERA

imprimir fotos instagram

fotos INSTAGRAM

Més informació

Informació sobre la impressió i revelat de fotos

LLUMS I COLORS DE LES IMATGES

EN ALGUNES SITUACIONS ESCOLTEM EL SEGÜENT COMENTARI.
Les fotos que veig en la pantalla del meu ordinador, del meu smatphone o en la pantalla de la meva càmera, són diferents quan les imprimeixo.
Si sou dels "afectats" llegiu atentament les següents, línies.

• Els smartphone, tauletes i pantalles en general, no presenten les imatges d'una forma fidel amb la realitat, que habitualment es tradueixen en desviacions de tonalitats de color i il·luminacions.

• Mai ajustar brillo, contrast i la resta dels paràmetres al nostre gust, aquest sistema falseja la imatge i en conseqüència les impressions de les fotografies no concorden amb el que veiem en el monitor o pantalla.

• Les pantalles són retro il·luminades, pel que s'aporta llum des de la part posterior de la imatge, i les parts fosques queden il·luminades, això no vol dir que la imatge original sigui il·luminada originalment.

IMPORTANT
Cal indicar que en el nostre sistema de treball en la impressió digital de les fotografies, no alterem cap paràmetre en les imatges, no realitzen cap ajust de color, llums, contrast, etc., per la qual cosa les nostres impressions són transparents al que el client ens proporciona.

Si una fotografia, és més clara o més fosca, o té desviacions de color, al que el client veu en el seu monitor o pantalla, és que el fitxer ja aportava aquesta desviació o el visionat és incorrecte.

COM IMPRIMIM LES TEVES FOTOS

COM IMPRIMIM LES VOSTRES FOTOGRAFIES.
• Les vostres fotografies són revisades d'una a una, no utilitzem sistemes automàtics.
• Sempre que sigui possible, o que el client indiqui el contrari, imprimim les vostres fotos fent ús el format OMPLIR (sense marges blancs), però si es detecta que omplir afecta amb un retall important de la fotografia, la imprimim en format ENCAIXAR (amb marge blanc).
En les fotos quadrades impreses en format rectangular, sempre respectem el seu format quadrat, ja que normalment tenen un factor de tall important.

Per defecte imprimim les vostres fotografies de la segons manera:
- Professional i econòmica: format OMPLIR, fotos quadrades ENCAIXAR.
- Econòmic: paper mate.
- Professional: paper luster (Mate).

ENQUADRAMENT.
Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt propers de la vora de la fotografia, es recomana deixar 8 - 10
mm de distància amb el final de la fotografia.
Si no se segueix aquesta recomanació pot provocar talls de part de la imatge o textos.
Imatge original sense retallar
FOTOGRAFIA AMB ESPAI
Imatge ideal.
Per evitar aquests retalls, a l'hora de fer la foto és adequat deixar un espai "lliure" al voltant de la fotografia, o sigui no tancar tant el pla de la imatge.
FOTOGRAFIA ORIGINAL
Totes les fotografies sortides de càmera tenen una amplada i una llargada concreta.

Això és el que veiem en la nostra pantalla.

El que veiem en pantalla, no necessariament sortira igual en la impressió de la fotografia.
FORMAT ENCAIXAR
Segons a quina mida volem imprimir la fotografia, apareixen uns espais en blanc, en la part superior i inferior o laterals de la fotografia.

Això és degut a que el format al que volem imprimir i el format de la fotografia són diferents.

FORMAT OMPLIR
Si el que es vol, és que la imatge surti sense franges, en algunes situacions, aquesta imatge es veurà retallada.

En aquest cas, aquesta fotografia és millor deixar-la amb les franges blanques (ENCAIXAR), per tal de no retallar part de la fotografia.
imatges amb marge en blanc
MARGE BLANC

En algunes situacions ens veiem obligats a deixar la fotografia amb un marge blanc al seu voltant.
imatges quadrades
FOTOS QUADRADES
Les fotos que siguin quadrades i no ens siguin indicades com a tal, s'imprimiran com la resta de la comanda.
El visional serà foto quadrada.
Exemple: si la comanda és de 10x15cm, les imatges quadrades es veuran quadrades amb franja blanca als costats.

Les comandes de fotos quadrades, indicades com a tal, s'entregaran les fotos tallades de forma quadrada. Exemple: 10x10cm, 15x15cm, etc.
Marge de seguretat
MARGE DE SEGURETAT
En cada pàgina és necessari tenir en compte de deixa un marge de seguretat, aquest ha de ser entre 1-2mm. a tot el voltant.
textos dins imatges
TEXTOS

Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt propers de la vora de la fotografia, es recomana deixar 8-10mm de distància amb el final de la fotografia. 
Si no se segueix aquesta recomanació, pot provocar talls de part de la imatge o textos.

MIDES EXACTES D'IMPRESSIÓ


Totes les mides fotogràfiques tenen una mida exacta d'impressió, aquestes mides més comunes són:

10x15 cm: 102x152 mm.
15x20 cm: 152x203 mm.
20x25 cm: 203x250 mm.
20x30 cm: 203x305 mm.

El fet de no seguir les mides, pot repercutir en petit "retall" o un petit fil blanc, en la fotografia.

MINI ÀLBUMS

Mini àlbum espiral.

Àlbum 15x15 cm.: 152X152 mm., tall de 2mm. per cada cara.
Àlbum 20x15 cm.: 203X152 mm., tall de 2mm. per cada cara.

Mini àlbum 180º
Àlbum 15x15 cm.: 304X152 mm., tall de 2mm. per cada cara.
Àlbum 20x15 cm.: 406X152 mm., tall de 2mm. per cada cara.

FITXERS FOTOGRÀFICS


TIPUS DE FITXERS ACCEPTATS: JPEG (jpg), png, TIFF, TIF, WEBP o PSD acoblat o combinat, no multicapa.

RESOLUCIÓ APROPIADA: Totes les imatges tenen una mida i resolució concreta, si una imatge la volem fer més gran que la seva mida original, la resolució es veurà directament afectada, i això influeix directament al resultat final de la impressió.

La resolució ideal per imprimir fotografies és de 360 - 240 ppp, encara que a 180ppp pot ser acceptable per obtenir una qualitat acceptable.

La nostra resolució normalitzada d'impressió és de: 300ppp. En cas de que utilitzeu una altre resolució és necessari avisar de la resolució utilitzada.

ESPAI DE COLOR
     • Mode de color: RGB
     • Perfil de color: Adobe 1998, o sRGB

PROFUNDITAT DE COLOR: acceptat 8 / 16 bits

ENQUADRAMENT.
Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt propers de la vora de la fotografia, es recomana deixar 8 - 10mm de distància amb el final de la fotografia. Si no se segueix aquesta recomanació pot provocar talls de part de la imatge o textos.

TALLS EN LES FOTOGRAFIES.
Totes les fotografies pateixen un petit tall, per tal que la imatge surti fins al final de paper, i no aparegui un petit espai en blanc. Aquest espai de tall pot arribar a ser de 2 mm. al voltant de les quatre cares de la fotografia.

RESPONSABILITAT.
El fet de no seguir aquestes indicacions provocarà alteracions en les feines, i no ens fem responsables del resultat.

PROPORCIONS FOTOGRÀFIQUES

Proporcions fotogràfiques més habituals.

• Proporció 3:2
Mides en cm: 4x6, 6x9, 8x12, 10×15, 12×18, 20×30, 30x45, 40x60, 50x75, 60x90, 80x120

• Proporció 4:3
Mides en cm: 15x20, 187.x25, 22,5x30, 26.25x35, 30x40, 33.76x45, 37,5x50, 45x60, 52.5x70, 60x80, 67.5x90, 75x100

• Proporció 16:9
Mides en cm:   20×53, 50×90

• Proporció 1:1
Mides en cm:  5×5, 8×8, 10×10, 12×12, 13×13, 20×20, 30×30

UNITATS EN UNA COMANDA

• Les unitats sempre són referides de forma individual per cada mida sol·licitada, mai per la suma de totes les mides. Els preus seran els que s'indiquen per les unitats de cadascuna de les mides.

MANIPULACIÓ DE LES FOTOGRAFIES

Qualsevol mena de treball d'edició, manipulació, redimensió de les imatges, comporten un cost addicional.