Fotografia Manresa
Calcula la mida máxima d'impressió que permet una imatge.
Amplada en px.
Alçada en px.
Resolució (qualitat) de la impressió
Amplada máxima en cm.
Alçada màxima en cm.
Calcula els píxels necessaris d'una imatge sabent la mida en centímetres.
Amplada en cm.
Alçada en cm.
Resolució (qualitat) de la impressió
Amplada px.
Alçada px.
• Aquesta calculadora és útil per obtenir la millor qualitat d'imatge.
• Aquest càlcul és orientatiu, i sempre que la imatge no hagi estat modificada o redimensionada (retallada).

¿COM SABER ELS PÍXELS D'UNA IMATGE?
ORDINADOR

Clicar amb el botó dret sobre la imatge --> Propietats -->  Detalls --> Imatge: Amplada i Alt

SMARTPHONE
Cada smartphone té la seva forma particular, en general, prémer sobre la imatge i a l'apartat propietats ens indicarà les dades de la imatge. Exemple: 3000x4000 píxels.