Calcula la mida máxima d'impressió que permet una imatge.


Amplada en px.
Alçada en px.
Resolució de la impressió
Amplada máxima en cm.
Alçada màxima en cm.

Calcula els píxels d'una imatge sabent la mida en centímetres.


Amplada en cm.
Alçada en cm.
Resolució de la impressió
Amplada px.
Alçada px.
¿COM SABER ELS PÍXELS D'UNA IMATGE?

ORDINADOR
Clicar amb el botó dret sobre la imatge --> Propietats -->  Detalls --> Imatge: Amplada i Alt

ANDROID
Cada smartphone té la seva forma particular, en general, prémer sobre la imatge i a l'apartat propietats ens indicarà les dades de la imatge. Exemple: 3000x4000 píxels.