CONDICIONS GENERALS

INFORMACIÓ GENERAL
En el nostre web disposa d'informació relacionada tant de serveis i productes propis, com de tercers. El client té dret a la lectura, comprensió i possibles aclamatòries que l'hi puguin sorgir.
Una mala i/o falta de lectura, o interpretació particular de les indicacions, no eximeix el seu correcte compliment. No s'atendrà cap mena d'interpretació particular que pugui fer-se de la informació. Al client se l'hi explica totes les condicions del servei contractat. El client té dret a consultar-nos els seus dubtes abans de contractar els nostres serveis.

DESCRIPCIÓ DE PRODUCTES
Els productes exposats són d'una gran varietat de materials, de naturalesa diferent: ceràmica, plàstic, teixits (polièster, cotó, etc.), fusta, vidre, llenç, etc. Per tant, l'usuari accepta i entén a l'hora de fer la comanda que cada material pot mostrar el color de diverses maneres, variant la tonalitat, el contrast, la brillantor o la intensitat que els colors de la fotografia original.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L'usuari es fa responsable del contingut de les imatges enviades per l'elaboració dels productes i serveis exposats, i assegura que és l'únic titular de tots els drets que existeixen sobre les imatges que ens són subministrades per ell; tanmateix, garanteix que no vulnera els drets de tercers sobre les persones i objectes representats en les fotografies.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
Ens reservem el dret a actualitzar les descripcions de productes i serveis, així com les condicions generals, sempre amb la finalitat de la millora del producte i serveis oferits.
Mitjançant la notificació de les condicions generals exposades en aquest web, es donarà per complet aquest deure de notificació.

PREUS
-El preu inclou el que està inclòs en el producte o servei, en cap cas inclourà la suma de dos o més serveis o productes.
-Els preus indicats són preus del producte, amb el disseny proporcionat pel client,  QUALSEVOL MENA DE TREBALL QUE TINGUEM QUE REALITZAR A LES IMATGES (correcció de llums, encaixar, adaptar, etc.) es cobrarà com a servei a part del preu del producte. El client pot consultar aquesta condició abans de realitzar una comanda.

ENTREGES DE COMANDES
- Les entregues sempre es faran en el menor temps possible, a petició del client podem informar dels terminis aproximats d'entrega, sempre expressats en dies laborables, aquests terminis poden oscil·lar entre 1-30 dies, segons producte o servei i a condició de l'època de l'any i/o la càrrega de treball del moment.
- En el cas de tenir la necessitat d'una data concreta d'entrega per una comanda, el client ha d'informar sempre abans d'iniciar la comanda, no una vegada en curs, no es reconeixerà cap mena d'urgència i no s'acceptarà cap canvi de data que la inicial programada.

ERROR EN LES COMANDES
-No ens fem responsables de demores en les entregues i/o errors en les comandes per falta d'indicacions o indicacions errònies per part del client. No prenem cap mena de decisió pròpia, seguim les instruccions que el client ens ha donat a l'hora de fer la comanda.