Fotografia Manresa

DISSENY AMB FOTOGRAFIES

- En termes generals, per realitzar disseny amb fotografies i textos, s'han de tenir en compte les següents indicacions, el no tenir-ho en compte, pot afectar el resultat final.

- Això és aplicable a: postals, pòsters, àlbums, fotografies en general.
Imatge original sense retallar
FOTOGRAFIA AMB ESPAI
Imatge ideal.
Per evitar retallades a la fotografia, a l'hora de fer la foto és adequat deixar un espai "lliure" al voltant de la fotografia, o sigui no tancar tant el pla de la imatge.
FOTOGRAFIA ORIGINAL

Totes les fotografies sortides de càmera tenen una amplada i una llargada concreta.

Això és el que veiem en la nostra pantalla.

El que veiem en pantalla, no necessàriament sortirà igual en la impressió de la fotografia.
FORMAT ENCAIXAR

Segons a quina mida volem imprimir la fotografia, apareixen uns espais en blanc, en la part superior i inferior o laterals de la fotografia.

Això és degut al fet que el format al que volem imprimir i el format de la fotografia són diferents.
FORMAT OMPLIR

Si el que es vol, és que la imatge surti sense franges, en algunes situacions, aquesta imatge es veurà retallada.

En aquest cas, aquesta fotografia és millor deixar-la amb les franges blanques (ENCAIXAR), per tal de no retallar part de la fotografia.
marge de seguretat
MARGE DE SEGURETAT

És necessari deixar un marge al voltant de la fotografia, per evitar que, en tallar a la guillotina, apareguin marges blancs als laterals.

El marge de seguretat s'ha d'afegir a tots els costats de la fotografia.

La distància ha de ser de 5-8 mm., aconsellant 8-10 mm.
textos dins imatges
TEXTOS

Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt propers de la vora de la fotografia, és necesari deixar 8-10mm de distància amb el final de la fotografia. 

Si no se segueix aquesta recomanació, provoca talls de part de la imatge o textos.
imatges amb marge en blanc
MARGE BLANC

En algunes situacions ens veiem obligats a deixar la fotografia amb un marge blanc al seu voltant.