Fotografia Manresa

FITXERS I CRITERIS ACCEPTATS


TIPUS DE FITXERS ACCEPTATS: JPEG (jpg), png, TIFF, TIF, WEBP o PSD acoblat o combinat, no multicapa.

RESOLUCIÓ APROPIADA: Totes les imatges tenen una mida i resolució concreta, si una imatge la volem fer més gran que la seva mida original, la resolució es veurà directament afectada, i això influeix directament al resultat final de la impressió.

La resolució ideal per imprimir fotografies és de 240 - 360 ppp, encara que a 150 - 180ppp pot ser acceptable per obtenir una qualitat acceptable.

La nostra resolució normalitzada d'impressió és de: 300ppp. En cas de que utilitzeu una altre resolució és necessari avisar de la resolució utilitzada.

ESPAI DE COLOR
     • Mode de color: RGB
     • Perfil de color: Adobe 1998, o sRGB

PROFUNDITAT DE COLOR: acceptat 8 / 16 bits

ENQUADRAMENT.
Atenció amb les imatges que contenen objectes o textos que estan molt propers de la vora de la fotografia, es recomana deixar 8 - 10mm de distància amb el final de la fotografia. Si no se segueix aquesta recomanació pot provocar talls de part de la imatge o textos.

TALLS EN LES FOTOGRAFIES.
Totes les fotografies pateixen un petit tall, per tal que la imatge surti fins al final de paper, i no aparegui un petit espai en blanc. Aquest espai de tall pot arribar a ser de 2 mm. al voltant de les quatre cares de la fotografia.

ATENCIÓ ALS ENQUADRAMENTS I MIDES D'IMPRESSIÓ.
   És molt important que els dissenys i muntatges que realitzeu amb les vostres fotografies estiguin fets a la mida que voleu imprimir.
   Si en dissenyar no es consideren les mides finals d'impressió, les imatges, textos i resta d'elements quedaran fora de lloc del què intentem fer.
   En la fitxa dels diferents tipus d'impressió tens disponibles, imatges d'exemple.

RESPONSABILITAT.
El fet de no seguir aquestes indicacions provocarà alteracions en les feines, i no ens fem responsables del resultat.